Over ons

De Hengel Sport Vereniging Dongen is opgericht in 1932 en is statutair gevestigd te Dongen.

Momenteel heeft de HSV Dongen ongeveer 700 leden en dit aantal blijft al enige jaren stabiel. Onze leden komen voor 90 % uit Dongen en haar regio.

Wat is de HSV Dongen nu eigenlijk voor een vereniging?

De HSV Dongen is in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging met mensen die liefde hebben voor de hengelsport en dit graag gezamenlijk beoefenen door in verenigingsverband wedstrijden te vissen. Er wordt door de deelnemers wel fanatiek gevist, speciaal voor het clubkampioenschap, maar gezelligheid en het onderlinge contact zijn het belangrijkst. Een visvereniging met een vaste kern met een leuke onderlinge band.Met een dagelijks bestuur van 3 en daarnaast 4 overige bestuursleden proberen we de vereniging actief en levendig te houden. Er zijn een aantal commissies die zich met specifieke activiteiten bezig houden. Zo kennen we:
Wedstrijdcommissie het organiseren van wedstrijden (jaarlijkse, individuele en regionale wedstrijden).
Jeugdcommissie jeugdopleidingen en jeugdwedstrijden.
Viststandbeheercommissie maken van visstandbeheerplannen voor de wateren (Wilhelminakanaal en vijvers) die we in pacht hebben.
Feestcommissie organiseren van feestavond.
Voor het dagelijks bestuur bestuur van de HSV Dongen kunt u op de "Contact" pagina terecht.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in de ruimste zin van het woord.
Regelmatig worden via algemene leden- of bestuursvergaderingen beslissingen genomen in het belang van de vereniging. Éénmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarbij alle leden worden uitgenodigd om mee te denken over de voortgang van de vereniging. Bent u lid kom dan gerust eens kijken bij een A.L.V., ook als u het eens bent met de gang van zaken.