Ledenadministratie en incassering contributie

Ledenadministratie en incassering contributie

Voor alle bestaande leden wordt de incassering van het lidmaatschap verzorgd door Sportvisserij Nederland.
Over vragen met betrekking tot uw machtiging en gegevens, kunt u contact opnemen met Sportvisserij Nederland via 0900-2025358 of per mail via ledenadministratie@vispas.nl. Vermeld bij voorkeur uw vispasnummer.


MijnSportvisserij
Hierbij willen wij u wijzen op www.mijnsportvisserij.nl . Via dit platform kunnen sportvissers:

  • Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden en een MeeVIStoestemming aanvragen.
  • Een adreswijziging doorvoeren, de VISpas per einde jaar opzeggen.
  • De keuze tussen VISplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven.
  • Een duplicaat VISpas bestellen.
  • Na bestelling van een duplicaat kan er een nieuw tijdelijk bewijs gedownload worden door het lid.