Visstand vijver Lucebertstraat Dongen

Om het viswater van HSV Dongen aantrekkelijk te houden, is een gevarieerde visstand nodig.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de visstand in de
vijver aan de Lucebertstraat te verbeteren. Het is echter belangrijk dat hier duurzaam
naar gekeken wordt, omdat HSV Dongen als pachter verantwoordelijk is.

Rekening houdend met de Flora en Faunawet, maar ook met de kaderrichtlijn
water, wordt een plan gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van dit viswater.

KLIK HIER voor de actuele factsheet met planning en uitzettingen