Info Karpervissen algemeen

Karpervissen is populair. Daarom maakt een groot gedeelte van onze leden deel uit van
dit legioen. HSV Dongen hecht hier waarde aan en ondersteunt initiatieven die door
karpervissen worden voorgesteld. Zo is er op het Wilhelminakanaal een spiegelkarperproject
ingezet om het karpervissen in dit stuk kanaal weer aantrekkelijker te maken.

Ook is invulling gegeven aan de behoefte van karpervissers om in de nacht en met 3
hengels te kunnen vissen. Speciaal hiervoor geeft HSV DONGEN de derdehengelvergunning
uit. Deze is tegen betaling van 25 EURO te verkrijgen bij Hengelsportzaak Jac. de Roos,
Tramstraat 109 in Dongen of door 25 EURO over te maken NL83ABNA0567204723 t.n.v. HSV Dongen
onder vermelding van 3e hengelvergunning, naam en adres. Voor meer info zie onze site.

Voor vragen over het karpervissen, stuur een mail naar fritsintgroen@gmail.com