55+ Algemene informatie

Hengelsportvereniging Dongen wil een maatschappelijk betrokken vereniging zijn, welke voor iedereen laagdrempelig de mogelijkheid biedt om, al dan niet in verenigingsverband, te sportvissen. Voor de senioren boven de 55+ betekent dit dat zij naast onze jeugdleden gebruik mogen maken van de 2 vijvers in de Hoge Akker te Dongen (Lucebertstraat en Rooseveldstraat) en dat er diverse activiteiten voor deze gewaardeerde groep vissers worden georganiseerd.

De 55+ leden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om op deze vijvers te vissen, kunnen hiervoor een 55+ vergunning verkrijgen bij Jac de Roos, Tramstraat 107 in Dongen.

Voor informatie met betrekking tot de activiteiten kunt u deze vinden op onze website.