Informatie visstandbeheer

Visstandbeheer is een verantwoordelijkheid voor alle pachters van viswater.
Iedereen wil graag zoveel mogelijk vis vangen, maar dit is geen kwestie van
zomaar vis uitzetten en vissen maar!
Het dient verantwoord te gebeuren en met oog voor duurzaamheid. Je dient
rekening te houden met de overige gebruikers en de natuur. In een gezond
water zwemt immers voldoende vis en plant deze zit ook voort. Diversiteit en planmatig
werken zijn belangrijk. Voor meer informatie over visstand beheer klik hier.